Här samlar vi allt om

Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco samlar Sveriges akademikerförbund

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi cirka 650 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda. Dessa fackförbund samlas under Saco.

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Många är chefer och egenföretagare. Medlemmarna finns på alla sektorer på arbetsmarknaden. Med cirka 63 500 medlemmar är vi det fjärde största Sacoförbundet.

Läs mer om Akademikerförbundet SSR Bli medlem

Civilekonomerna

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till 40 000 medlemmar varav 12 000 studenter. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland annat genom bra villkor i arbetslivet. Förbundet har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers arbetsliv. Vi har därför en gedigen kompetens inom området som även du har nytta av.

Läs mer om Civilekonomerna Bli medlem

DIK

DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det finns många skäl att vara medlem i DIK.

- Trygghet
- Kunskap
- Förhandlingsstyrka
- Medlemsjour
- Karriärservice
- Inkomstförsäkring

Läs mer om DIK Bli medlem

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är de svenska sjukgymnasternas/fysioterapeuternas fackliga och professionella organisation. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Läs mer om Fysioterapeuterna Bli medlem

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeuter.

Läs mer om Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Bli medlem

Jusek

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Ett medlemskap i Jusek ger dig en mängd fördelar och möjligheter.

Läs mer om Jusek Bli medlem

Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är ett av många fackförbund. Det som skiljer oss från de andra är att vi kan kyrkan.

Läs mer om Kyrkans Akademikerförbund Bli medlem

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är med cirka 90 000 medlemmar ett av de största förbunden inom Saco. Vi organiserar lärare och studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, gymnasiet, högskolan samt vuxenutbildningen.

Läs mer om Lärarnas Riksförbund Bli medlem

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 31 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Läs mer om Naturvetarna Bli medlem

Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän, officerare och för de som studerar till yrkesofficerare. Med över 11 000 aktiva medlemmar är Officersförbundet det största förbundet för militär personal inom Försvarsmakten.

Läs mer om Officersförbundet Bli medlem

Reservofficerarna

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 500 medlemmar och är anslutet till Saco.

Läs mer om Reservofficerarna Bli medlem

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

TJ är det naturliga förbundet för anställda med arbetsuppgifter av administrativ eller teknisk art vid företag och myndigheter inom transportsektorn.

Läs mer om Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Bli medlem

SRAT

Fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Läs mer om SRAT Bli medlem

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är professions-, fack- och intresseorganisation för landets alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter med över 11.000 medlemmar.

Läs mer om Sveriges Arkitekter Bli medlem

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för apotekare och receptarier. Samlingsnamnet för dessa yrkesgrupper är farmaceuter. Vår främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella och fackliga villkor.

Läs mer om Sveriges Farmaceuter Bli medlem

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 139 000 medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. 

Läs mer om Sveriges Ingenjörer Bli medlem

Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet är ett fackförbund med stort inflytande, ett fackförbund som beslutsfattare och media lyssnar på. Vår styrka ligger i att mer än 80 procent av Sveriges läkare är anslutna till förbundet. En så pass enad yrkeskår har stora möjligheter att uppnå sina mål.

Läs mer om Sveriges läkarförbund Bli medlem

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organisation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning. 

Läs mer om Sveriges Psykologförbund Bli medlem

Sveriges Skolledarförbund

I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Läs mer om Sveriges Skolledarförbund Bli medlem

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens organisation. Vår uppgift är att ta tillvara tandläkarnas intressen i just de frågor som rör tandläkaryrket.

Läs mer om Sveriges Tandläkarförbund Bli medlem

Sveriges universitetslärarförbund, SULF

SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är specialiserat på högskolan och har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

Läs mer om Sveriges universitetslärarförbund, SULF Bli medlem

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Läs mer om Sveriges Veterinärförbund Bli medlem

eller

Hitta förbund