SRAT

Fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Bland medlemmarna finns bland annat fyra legitimationsgrupper; audionomer, kiropraktorer, optiker och tandhygienister. Bland SRATs övriga medlemmar finns diplomater, hälsovetare, lotsar, perfusionister samt kvalificerade tjänstemän och specialister inom en rad olika statliga myndigheter och privata företag.

Vem kan bli medlem?

Statlig sektor

Du som exempelvis har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter eller är chef. Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket är exempel på myndigheter där det finns många SRAT-medlemmar.

Kommun-/landstingssektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad tjänsteman/chef, exempelvis tandhygienist, audionom, optiker, perfusionist eller hälsovetare.

Privat sektor

Du som arbetar som specialist/kvalificerad tjänsteman/chef, exempelvis leg tandhygienist, leg optiker, leg kiropraktor, flygtekniker, hälsovetare. Posten, Praktikertjänst, Synsam och Synoptik är exempel på företag där det finns många SRAT-medlemmar..

Studerande

Du som studerar till något av ovanstående yrken är välkommen som medlem.

Ett medlemskap i SRAT ger dig många fördelar

  • SRAT träffar kollektivavtal som hjälper dig att själv påverka din lön, dina anställningsvillkor och din karriär.
  • Vi företräder dig i olika situationer som kan uppstå med din arbetsgivare, exempelvis om du blir varslad om uppsägning.
  • Vi hjälper dig att få bättre lön och anställningsvillkor, som rådgivare och genom förhandlingar.
  • Vi ökar din trygghet med hjälp av försäkringar, exempelvis genom vårt unika trygghetspaket som ingår i medlemsavgiften för dig som är yrkesverksam: SRAT HälsoSkydd - en sjukinkomstförsäkring med hälsoombud och SRAT Inkomstförsäkring. Du som är studentmedlem har kostnadsfri sjukförsäkring under din studietid (max 48 månader).
  • Du får karriärstöd. Vi erbjuder karriärsamtal, CV-granskning och tips om ansökningsprocessen.
  • Våra yrkesföreningar driver dina yrkesfrågor. Genom vårt påverkansarbete har bland annat audionomerna fått legitimation. Fler yrkesgrupper är på gång.
  • Genom SRAT får du tillgång till förmåner som förmånliga medlemslån, billigare tidningsprenumerationer, billigare el etc.