Färdriktning 2010 - 2013

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Inriktningen på Sacos arbete under åren 2010-2013

Bild på Färdriktning 2010-2013I denna färdriktning anger Sacos kongress utgångspunkterna för styrelsens och kansliets arbete under den kommande kongressperioden.

Färdriktning 2010-2013 antogs på Sacos kongress i november 2009.