FULLSATT - Dags för en ny svensk modell?

Välkommen till en konferens om den svenska arbetsmarknadens behov av invandrade akademiker.  Saco och Länsstyrelsen Västra Götalands län vill lösa knutarna på svensk arbetsmarknad. Det är hög tid att ta fram en långsiktig och heltäckande lösning för den svenska arbetsmarknaden.

Den internationella konkurrensen avgörs inte av vilka länder som har de lägsta lönerna utan av dem som har den bäst utbildade arbetskraften. Samtidigt som demografin visar att färre måste försörja fler slösar det svenska samhället och arbetsmarknaden med den stora resurs som utgörs av invandrade akademiker. Riksrevisionen visade i en rapport från 2011 att statens insatser för utländska akademiker inte räcker till.

En tredjedel av Sveriges utlandsfödda har en akademisk examen och ofta lång yrkeserfarenhet. Men endast hälften arbetar med något som motsvarar deras utbildning. Nyanlända måste för allas bästa snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Medverkande
Jasenko Selimovic, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Göran Arrius, ordförande Saco
Lars Walter, forskare Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Emil Plisch, revisionsledare Riksrevisionen
Aija Sadurskis, utredare Högskoleverket
Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län
Clas Olsson, analyschef Arbetsförmedlingen
Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv
Fler talare tillkommer

Moderator: Soledad Piñero Misa, grundare av företagen Diferencia och Retoy

Konferensen är kostnadsfri och lunch ingår.
Frågor ställs till:
Pär Karlsson, Saco, par.karlsson@saco.se, 0722-17 44 43
Alexander Oskarsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, alexander.oskarsson@lansstyrelsen.se, 070-272 80 04

Program:
9:30 Fika och registrering

10:00 Välkommen! – Göran Arrius

10:10 Samhällsekonomiska vinster och förluster
Vad säger Riksrevisionen om statens insatser?
Emil Plisch, revisionsledare, Riksrevisionen

10:40 Framtida behov och utmaningar på arbetsmarknaden
Clas Olsson, analyschef Arbetsförmedlingen

11:10 Paus

11:30 Fyller dagens kompletterande utbildningar sitt syfte?
Aija Sadurskis, utredare, Högskoleverket

12:00 Diskussion

12:30 Lunch

13:15 Vilka insatser krävs? Vem gör vad?
Lars Walter, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Alexander Oskarsson, projektledare Länsstyrelsen Västra Götalands län

14:20 Fika

14:45 Panelsamtal: Hur får vi en snabbare väg till rätt jobb?
Göran Arrius ordförande Saco
Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län
Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv
Fler talare tillkommer

15:30 Vad händer nu? Vad gör Regeringen?
Jasenko Selimovic, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

16:00 Avslutningsord av Göran Arrius

Konferensen arrangeras av Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Saco.

Anmälan:
Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via anmälningsformulär.