Billigare bolån för Sacoförbundens medlemmar

Saco och banken SEB har träffat avtal om fördelaktiga bolån för Sacoförbundens medlemmar. – Boendet är hushållens i särklass största utgift. Det är därför glädjande att kunna bidra till lägre kostnader för landets akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Tisdag 9 apr 2013

Senast uppdaterad: Onsdag 1 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Avtalet innebär att Sacoförbundens medlemmar erbjuds att teckna bolån hos SEB till en fördelaktig ränta, upplåningsräntan plus 0,9 procentenheter. I dag skulle det innebära en boränta på 2,49 procent. Den individuella räntan kan efter förhandling bli lägre.

Erbjudandet förutsätter att SEB är eller blir låntagarens och eventuell medlåntagares huvudbank och belåningsgraden är max 85 procent av bostadens marknadsvärde.

- Boendet är i dag hushållens i särklass största utgift. Många av Sacoförbundens medlemmar äger sin bostad och det är därför glädjande att kunna erbjuda en lösning som innebär lägre kostnader för landets akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Avtalet mellan Saco och SEB gäller från och med den tredje april, men för att den enskilde medlemmen ska kunna utnyttja erbjudandet krävs att dess förbund väljer att ansluta sig till samarbetet. För information när det kan komma att ske hänvisas till respektive förbund.

Fakta: Bolåneavtalet i korthet

  • Erbjudandet förutsätter att låntagaren och eventuell medlåntagare har eller gör SEB till sin huvudbank. Det innebär att du samlar din vardagsekonomi i form av att lön, pension, annan inkomst, eventuellt barnbidrag och sparande på konto hos SEB . Vidare ska betalflöden utföras via SEB:s internetbank och kortbetalningar utföras med SEB:s Visa betalkort eller Master Card kreditkort.
  • Belåningsgraden är max 85 procent av bostadens marknadsvärde och amorteringstiden är 30 – 60 år.
  • Maximalt lånebelopp är fem gånger låntagarens bruttoinkomst.
  • Den avtalade räntan uppgår till SEB:s upplåningsränta plus 0,9 procentenheter. Den individuella räntan kan bli lägre.
  • Villkorsbindningsperioden kan vara 1-10 år. För lån med en räntebindningsperiod om tre månader är villkorsbindningsperioden två år. Räntan ändras därvid var tredje månad utifrån SEB:s aktuella upplåningsränta.
  • SEB förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning.

Frågor:
Göran Arrius, 070-649 16 62, ordförande Saco
Anders Edward, 070-208 96 35, kanslichef
Thomas Jartsell, 0709-18 64 31, pressekreterare

För information från SEB kontakta Anna Helsén, presschef: 070-698 48 58

Kontaktpersoner

Anders Edward, Kanslichef
anders.edward@saco.se

08-613 48 15

070-208 96 35

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

070-649 16 62

Thomas Jartsell, Pressekreterare - föräldraledig
thomas.jartsell@saco.se

08-613 48 97