Remissvar: Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU 2011:40.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU 2011:40, och inkommer härmed med sitt yttrande.