Vi besöker en inspirationsdag

Gunilla Persson, retorikkonsult, står på scenen i Ingenjörshusets stora sal och vevar hysterisk med armarna. Hon demonstrerar just sin egen talarstil, som är väldigt gestikulerande.

Hennes budskap, som hon pedagogiskt upprepar under föreläsningens gång, är: ”man ska ha de gester man har”. Det går inte att läsa i en bok eller gå en kurs och läsa sig till generella regler för hur man ska le, tala och röra sig framför åhörarna. Autencitet är det allra viktigaste i försäljningsskapande kommunikation. Åtminstone i svensk kultur.

Gunilla Persson

Gunilla talar på en av Sacos inspirationsdagar för egenföretagare. Publiken består av 160 akademiker; ingenjörer, arbetsterapeuter, personalvetare, kommunikatörer och civilekonomer, som alla antingen redan driver ett eget företag, eller planerar att starta ett. De är här för att lära sig att tala effektivt i olika situationer, som de ställs inför i sin roll som företagare.

Troligen är de också här för att träffa andra företagande akademiker och nätverka. Knappt har föreläsaren tystnat förrän alla börjar prata med varandra. Många visitkort byts och en del har också marknadsföringsmaterial med sig. Företrädare från Sacoförbund finns också på plats för att svara på frågor.

Anna Kopparberg, som jobbar med företagarfrågor på Saco, passar också på att prata med så många hon hinner och faktiskt är alla oerhört entusiastiska över att vi ordnar inspirationsdagarna. Många berättar att de inte visste att det fackliga medlemsskapet innehöll så mycket som var värdefullt för företagare. Möjlighet till inkomstförsäkring är det som nämns oftast, och andra försäkringslösningar för företaget.

Det är ju inte så konstigt. Många akademiker startar sitt företag när de har hunnit få lite erfarenhet från arbetsmarknaden. Det sammanfaller ofta med att familjen börjar växa och man kanske skaffar hus och bil. Då är den ekonomiska tryggheten viktig.

Pausmingel på Sacos inspirationsdag

En kvinna berättar att hon använt sitt förbunds rådgivning mycket oftare sedan hon blev företagare. – Nu har jag  ju ingen annan att fråga, förklarar hon.

Av medlemmar i Sacos förbund är det ungefär 10 % som driver eget företag. Men många tror fortfarande att man inte kan vara medlem i en facklig organisation som företagare. I Sacos förbund går det utmärkt, och det som de erbjuder - trygghet, rådgivning och ett professionellt nätverk – är nog precis vad de flesta företagare behöver.