Bibliotekarie

Vi utsätts för flera tusen budskap per dag och informationsmängden i samhället ökar konstant. All denna information behöver sorteras och systematiseras för att vi ska kunna hitta den information vi letar efter, idag och i framtiden. De som är utbildade inom informationshantering har en spännande arbetsmarknad med en mängd olika uppgifter och titlar.

Det finns en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från tjänster vid folkbibliotek, vid skol-, gymnasie- och folkhögskolebibliotek, universitets- och högskolebibliotek och sjukhusbibliotek, till tjänster inom näringslivet och organisationer.

Bibliotekarien är en informationsspecialist med speciell kompetens att hantera och strukturera information utifrån ett användarperspektiv. Bibliotekarier arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granskar olika informationskällors kvalitet och innehåll.

Det är inte ovanligt att en bibliotekarie arbetar på flera olika slags bibliotek under sitt yrkesliv.