Högskoleingenjör

En Högskoleingenjör kan arbeta inom många olika områden, beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. Arbetet som Högskoleingenjör är kreativt och ger dig bra möjligheter till personlig utveckling. Högskoleingenjörsutbildningen leder till en yrkesexamen. Det betyder att den ger både bred teknisk kunskap och fördjupning inom ett specialområde. Även matematik och naturvetenskap ingår. Utbildningen har fokus främst på tillämpning och utveckling av känd teknik.