Kommunikationsyrken

Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter... många titlar ryms inom kompetens och yrkesområdet information, kommunikation och media. Kommunikatör är paraplybenämningen som täcker in flera av dessa olika titlar. De som arbetar med information och kommunikation har ofta som uppgift att förmedla och forma företags, myndigheter och organisationers budskap. De arbetar både strategiskt och kreativt.

Under rubriken VAR OCH HUR KAN MAN ARBETA? kan du läsa om Informatör/kommunikatör, Förlagsredaktör, PR-konsult och Presssekreterare.