7 februari 2012

Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

Märkliga könslöneskillnader

Varför får gifta män mer i lön än ogifta, medan gifta kvinnor förlorar lönemässigt jämfört med ogifta?

Kommer det att förändras framöver när kvinnorna nu är i majoritet på högskolorna och allt fler blir chefer?

Det är några av de frågor som kommer att diskuteras när Saco fortsätter att i seminarieform penetrera innehållet i Sacoekonomernas antologi om Livslön.

Torsdagen den 16 februari, kl. 14.00-16.00 står famij, kön och lön i fokus.

Läs mer

Saco fortsätter att växa

Saco ökar mest!

Under 2011 fick Sacos medlemsförbund 16 000 fler medlemmar, en ökning med 2,6 procent.

Vid årskiftet hade därmed Saco mer än 630 000 medlemmar.

Läs mer

Ungdomslöner måste avtalas

I spåren av den höga ungdomsarbetslösheten diskuteras allt intensivare olika former av lönesänkningar för att minska tröskeln till ett första arbete.

Saco anser att ungdomsarbetslösheten i mångt och mycket beror på att utbildningssystemet misslyckats och slår fast att alla löner måste avtalas.

Saco Studentråd är positivt till att studenter får avlönade praktikjobb i Skåne, men inte till att lönen automatiskt blir låg.  

Läs mer

Forskning för framtiden

Astra Zenecas besked om nedläggning av forskning i Södertälje sände en chockvåg genom Sverige. Om vi inte kan konkurrera med spetskompetens vad ska Sverige då vara?

Forskning och utveckling är ju det som ska leda till fortsatt tillväxt när globaliseringen leder till att enklare produktion flyttar utomlands.

Hur kan det komma sig att forskningen flyttar till andra forskningscentra? Vad kan man lära av nedläggningen i Lund för två år sedan? Splittras resurserna för mycket i Sverige? Vilken betydelse har skatterna? Hur kan det offentliga och näringslivet samverka bättre? Hur kan grundforskningen bli bättre? Måste forskarna röra på sig mer? Hur ska forskningen utvärderas och resurserna styras? Vad borde regeringen föreslå i sin kommande innovations- och forskningsproposition? 

Frågorna är många. I en kommande forskningsrapport från Saco kommer en del av svaren. Ett är att forskningsresurserna måste koncentreras.

 

Läs mer

Fullsatt om lönespridning

"Den goda lönespridningen" är det begrepp som Saco och Sacos ordförande Göran Arrius lanserat för att förklara att den som utbildar sig och tar ansvar måste kunna få avkastning på sin utbildning.

På sina håll har det tolkats som att Saco vill ha större inkomstskillnader.

Begreppet lönespridning och avkastning på utbildning diskuterades intensivt på det första seminariet som arrangerades utifrån Sacoekonomernas antologi Livslön.

Läs mer

Ta till vara svenska läkarstudenter

Svenska läkarstudenter utomlands måste få möjlighet att göra AT-tjänstgöring i Sverige. Det kräver Maria Ehlin-Kolk, ordförande i Saco Studentråd, tillsammans representanter för läkarstudenterna efter SvD:s avslöjande om missförhållanden i läkarutbildningen i Rumänien.

Läs mer

Saco numera 22 förbund

Sedan Sveriges Sjöbefäl slagit sig samman till en organisation är inga fartygsbefäl anslutna till Saco. Den nybildade organisationen SBF-O blev en del av Ledarna. Då kom en enig stadgekommitté och en enig Sacostyrelse fram till att det inte gick att sitta på två stolar. SBF-O kunde inte vara anslutna även till Saco.

Därför har Saco numera 22 medlemsförbund

Läs mer

Nytt från förbunden

  • Sveriges Ingenjörers samhällspolitiske direktör Peter Larsson skriver att Astra Zenecas nedläggning av forskningen i Södertälje än en gång sätter fokus på behovet av en forsknings- och näringspolitik som gynnar exportindustrierna i Sverige. Läs mer.
  • Även för Naturvetarna, Sveriges Farmacevter och Sveriges läkarförbund är nedläggningen av forskningen hos Astra Zeneca i Södertälje ett hårt slag.
  • Sveriges Psykologförbund konstaterar i en färsk mätning att hälften av landets vårdcentraler saknar psykolog. Läs mer.
  • Matz Nilsson är valberedningens förslag till ny ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Läs mer.
  • Sveriges Ingenjörer konstaterar att ingenjör är landets populäraste jobb. Läs mer.
  • Jusek protesterar mot att polisen får rätt att använda tårgas. Läs mer.
  • KyrkA uppmärksammar att Svenska Kyrkan får fler medlemmar. Läs mer.
  • Officersförbundet uppmanar regeringen att se sanningen i vitögat om försvarets finansiering. Läs mer.
  • Sveriges universitetslärarförbund tar upp kritiken mot regeringens sammanslagning av tre högskolemyndigheter till två. Läs mer.