Vi är Sveriges akademiker

Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkes- frågor som är specifika för den egna yrkeskåren. Om du vill bli medlem i ett Sacoförbund tar du kontakt direkt med det förbundet.

Hitta ditt förbund

Välj
Eller