Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sverige fysioterapeuter (sjukgymnaster). Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Fysioterapeuterna bildades 1943 och har idag cirka 12 500 medlemmar. Det innebär att en majoritet av de yrkesverksamma sjukgymnasterna/fysioterapeuterna är med i förbundet.

Fysioterapeuterna verkar för att

  • medlemmarnas villkor för professionell utveckling och livslångt lärande förbättras
  • medlemmarnas position och inflytande stärks: på arbetsplatsen, liksom i hälso- och sjukvården och samhället i stort
  • medlemmarnas löner och arvoden ökar i relation till det värde de skapar

Krav för medlemskap:

För att bli antagen som medlem fordras godkänd fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen samt legitimation från Socialstyrelsen. Studerande vid utbildning som berättigar till legitimation kan vara studerandemedlem.

Om yrket:

Fysioterapeuten/sjukgymnasten är expert på rörelse och har ett självständigt ansvar att förebygga, undersöka och behandla funktionshinder samt utvärdera behandlingseffekterna. Här ingår även metod- och kvalitetsutveckling.

Utgångspunkten är en helhetssyn på patientens hälsa, livssituation, personlighet och individuella förutsättningar. Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer och analyserar patientens kroppsliga förutsättningar och tar hänsyn till psykiska och sociala faktorer för att kunna rekommendera rätt förebyggande, habiliterande eller rehabiliterande åtgärder.

Följ Fysioterapeuterna på Instagram, https://instagram.com/fysioterapeuterna/

Fysioterapeuterna passar dig som arbetar som: