Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är professions-, fack- och intresseorganisation för landets alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter med över 12.000 medlemmar.

Sveriges Arkitekter vill erbjuda sina medlemmar en bred intressebevakning av förutsättningarna och villkoren för yrkesutövningen. Vi arbetar för att åstadkomma goda betingelser för arkitekters och planerares yrkesutövning, och därmed också för arkitektur och planering som en självklar och central del av samhällsbyggandet.

Sveriges Arkitekter arbetar för att stärka arkitektrollen genom större delaktighet och tydligare ansvar i plan-, bygg- och förvaltningsprocessen. Vi arbetar också för att uppvärdera arkitektarbetet arvodes- och lönemässigt. Vi tillvaratar medlemmarnas intressen avseende arbetsuppgifter, anställningsvillkor, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.

Som medlem i Sveriges Arkitekter kan du även vara ansluten till ArkitektService, vårt servicebolag för arkitektbranschens företagare med över 800 anslutna arkitektföretag. ArkitektService tillhandahåller tjänster som är skräddarsydda för arkitektföretagets behov, en sammanhållen informations- och rådgivningskanal som inte kan fås på annat håll. Som medlem i ArkitektService har företagaren tillgång till förmåner som bland annat juridiskt biträde, kurser och fördelaktig arkitektförsäkring.

Sveriges Arkitekter passar dig som arbetar som: