Åsa Ehinger Berling

Internationell sekreterare

Är verksam inom: Kansliet, Ledning och samordning



Telefon: 08-613 48 04

E-post: asa.ehinger.berling@saco.se

Åsa arbetar med internationella frågor på Saco och bevakar akademikernas intressen i EU och världen.

Sök kontakter