Lena Granqvist

Ekonom, lönebildning och t.f. chef för den samhällspolitiska avdelningenTelefon: 08-613 48 64

E-post: lena.granqvist@saco.se

Lena Granqvist är doktor i nationalekonomi och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör lönebildning. Hon har forskat om löneförmåner, löneskillnader mellan kvinnor och män, karriärrörlighet och socialförsäkringar. Lena har sedan 2003 arbetat i ett projekt med att bygga upp kunskapen om lönebildningen och dess ändrade förutsättningar, samt att analysera konsekvenserna av den decentraliserade lönebildningen.

Sök kontakter