Medlemsstatistik

De allra flesta av Sacos medlemsförbund fortsatte att öka sitt medlemsantal under 2015. Totalt har Sacoförbunden tillsammans över 670 000 medlemmar. Av dem är nästan 510 000 yrkesverksamma medlemmar.

Medlemstatistik 2015

Sacoförbunden växte med 10 000 medlemmar under 2014. Vid årsskiftet inträdde dessutom Sjöbefälsföreningen i federationen som nu samlar närmare 670 000 akademiker.

Största förbund är Sveriges ingenjörer med 143 500 medlemmar och minst är Reservofficerarna med 2 000 medlemmar.

Tre av fyra medlemmar är yrkesverksamma och en majoritet arbetar i den offentliga sektorn. Det är inte bara anställda som ser ett värde i medlemskapet, nästan 17 000 egenföretagare är i dag medlemmar i ett förbund. Därutöver samlar förbunden nästan 100 000 studenter, vilket gör Saco Studentråd till landets största fackliga organisation för studenter.

En majoritet av Sacoförbundens medlemmar är kvinnor.