Centrala Sacorådets styrelse

Ledamöter i Centrala Sacorådets styrelse 2016.

Publicerad: Onsdag 15 jan 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 22 sep 2016

Ordförande Yvonne Dellmark
Sveriges läkarförbund yvonne.dellmark@karolinska.se
  tfn: 073 668 17 40
   
Vice ordförande Liisa Holtay
Sveriges Psykologförbund liisa.holtay@sll.se
   
Vice ordförande/sekr/kassör Kristina Ullskog
Jusek kristina.ullskog@sll.se
  tfn: 070-00 389 43
   
Ledamot Aina Blom
Fysioterapeuterna aina.blom@sll.se
   
Ledamot Clara Strömberg
Sveriges läkarförbund klara.stromberg@sodersjukhuset.se
   
Ledamot Bengt Sparrelid
Sveriges läkarförbund bengt.sparrelid@capiostgoran.se
   
Ledamot Gunilla Häll
Naturvetarna gunilla.a.hall@karolinska.se
   
Ledamot Gunnar Berglund
Sveriges läkarförbund gunnar.berglund@sll.se
   
Ledamot Erico Pizzaro Lopez
Akademikerförbundet SSR  erico.pizzaro-lopez@sll.se
   
Adjungerade  
   
Ledamot Ingrid Berggren
Sveriges arbetsterapeuter ingrid.berggren@karolinska.se
   
Ledamot Per Hallberg
Civilekonomerna per.hallberg@sll.se
   
Ledamot Stephan Munkert
SRAT stephan.munkert@sll.se
   
   
Ledamot Gunilla Evanth
Sveriges ingenjörer gunilla.evanth@sll.se
   
Ledamot Frida Leijon Lundqvist
DIK frida.leijon-lundqvist@sodersjukhuset.se