Medlemsavgifter och a-kassa

Information om medlemsavgifter och a-kassa för dig inom PostNordkoncernen.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2013

Senast uppdaterad: Fredag 19 aug 2016

Förbundens avgifter är generellt låga. Vår a-kassa, AEA, har en av marknadens lästa avgifter. I avgiften till förbunden ingår en inkomstförsäkring som fyller ut a-kassans ersättning vid arbetslöshet

Medlemsavgift exklusive A-kassa

Medlemsavgifterna till de olika förbunden varierar något. Här nedan ser du några exempel:

Akademikerförbundet SSR 260:- per månad
Civilekonomerna 291:- per månad
DIK-förbundet 262:- per månad
Jusek 251:- per månad
SRAT 225:- per månad
Sveriges Ingenjörer 230:- per månad

I samtliga ovanstående förbund ingår i medlemsavgiften en extra arbetslöshetsförsäkring, som kan ge upp till 80 procent av lönen. Utöver detta kan även andra kompletterande försäkringar ingå i avgiften. För detaljinformation ta kontakt med respektive förbund.

Nyexaminerade och halvtidsanställda medlemmar har reducerad medlemsavgift i ett flertal Sacoförbund.

A-kassa

Medlemskap i A-kassa är frivilligt. Avgiften till arbetslöshetskassan (AEA) är 100 kr i månaden, en av marknadens lägsta.

AEA erbjuder Sacomedlemmar en möjlighet att försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Rätten till ersättning grundas på lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF.

Inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringen kräver att du är medlem i a-kassan.

För dig som nyligen har bytt till ett Sacoförbund

När du går med i ett av Sacoförbunden får du tillgodoräkna dig den kvalificeringstid du hade i ditt gamla förbund om det förbundet har en inkomstförsäkring.

Du kan köpa en tilläggsförsäkring

Förbunden erbjuder också en tilläggsförsäkring för runt 40 kronor i månaden om du vill att inkomstförsäkringen ska gälla ytterligare 80 dagar med 80%:s ersättning och 100 dagar därutöver med 70%:s ersättning.

För mer information, kontakta ditt Sacoförbund.