Pensioner och försäkringar

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 20 apr 2016

Den statliga tjänstepensionen, PA 03, består av tre delar: förmånsbestämd ålders-pension, kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) och individuell ålderspension. Avtalet innehåller även sjuk- och efterlevandepension.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Storleken på den kompletterande ålderspensionen och den individuella ålderspensionen beror på din lön och vilken avkastning det blir på din pension.

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension från SPV Statens tjänstepensionsverk. Förutsättningen för att du ska få sjukpension är att du är statligt anställd och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Så länge som du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt till sjukpension.

Du som är statligt anställd omfattas även av en arbetsskadeförsäkring.

Från 61 år fyllda har du möjlighet att ansöka om deltidspension och fortsätta arbeta 80 procent eller 50 procent av heltid. Det är arbetsgivaren som efter prövning i varje enskilt fall beslutar om deltidspension.

Länkar