Aktuellt {from} {to} av 55

Medlem vann i AD om anställning

2016-12-15

Blir jag verkligen av med min statliga anställning om en annan person överklagar att jag fått jobbet och får rätt i Statens överklagandenämnd? Den...

Tjänstemannautbyte Unesco

2016-10-27

Statsanställda i Sverige har som en del av sin professionella utveckling möjlighet att arbeta några månader vid något av Unescos kontor.

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

2016-10-05

Avtalsrörelsen är nu avslutad. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och...

Akademiker inom Polisen: Bra genomlysning av organisationen

2016-09-30

Saco-S och Jusek välkomnar Statskontorets utredning av Polisens omorganisation. Det finns nu en bra grund för att förbättra Polisens resultat och...

Avsiktsförklaring för höjd pensionsålder presenterats

2016-09-19

I dag har den avsiktsförklaring om vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder presenterats. Det är förre...

Nytt snabbspår för djursjukskötare

2016-09-08

För att snabba på arbetsmarknadsetableringen för nyanlända akademiker startas nu ett nytt snabbspår för djursjukskötare.

Välkommet besked att "hälsoväxlingen" dras tillbaka

2016-08-23

Saco-S, akademiker i staten, välkomnar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls besked i dag om att förslaget kring den så kallade...

Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

2016-08-19

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har idag undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa...

Unikt avtal visar vägen

2016-07-08

Arbetsgivarverket och Saco-S tecknade 2010 ett ramavtal om löner. Avtalet innehåller inga siffror utan reglerar processen för hur löner ska sättas...

Unikt på svensk arbetsmarknad!

2016-06-29

Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten bjuder in till ett gemensamt seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli . Vårt löneavtal utvecklar...

Friskfaktorer i arbetslivet fokus i årets avtalsrörelse

2016-06-22

Fokusera på friskfaktorer i arbetslivet och ett nytt samarbetsavtal. Det är huvud-punkterna för Saco-S, akademiker i staten, när parterna i dag...

Ny överenskommelse om utveckling av RALS-T

2016-06-20

Idag har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat en överenskommelse om att fortsätta utveckla RALS-T. Överenskommelsen innebär bland annat på att...

Nytt snabbspår klart för samhällsvetare

2016-06-03

I dag presenteras ett nytt snabbspår för samhällsvetare. Det är den största gruppen akademiker bland de nyanlända. Med det nya snabbspåret för...

Uppföljning av Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

2016-05-03

I Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerande lärare kom parterna överens om att utvärdera avtalets tillämpning senast den 1 april 2016....

Partsgemensam utvärdering av RALS-T

2016-04-29

Saco-S och Arbetsgivarverket har genomfört den tredje partsgemensamma utvärderingen av RALS-T.

Nytt samverkansavtal inom staten

2016-04-29

Saco-S, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko undertecknade den 27 april 2016 ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som...

Partsrådets verksamhetsberättelse 2015

2016-04-22

Nu finns Partsrådets verksamhetsberättelse för 2015 att ta del av på Partsrådets hemsida.

Lär dig mer om tjänstepensionsavtalet PA 16

2016-04-01

Du är välkommen till information om det nya avtalet, PA 16. SPV håller ett tio-tal informationer runt om i landet och varje information är uppdelad...

Kom och låt dig inspireras i lönebildningen!

2016-03-30

Partsgemensamma konferenser om RALS-T den 12, 21 och 26 april 2016. Arbetsgivarverket och Saco-S bjuder in till konferenser om den tredje...

OFR/S,P,O har anslutit sig till PA16

2016-02-24

Nu har OFR/S,P,O anslutit sig till pensionsavtalet PA 16 som tecknades i november 2015 mellan Saco-S, Seko och Arbetsgivarverket.

Visa fler