Välkommen till oss!

Centrala Sacorådet i Malmö stad är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom olika yrken. Sveriges akademikers centralorganisation består av 23 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Sacos förbund har sammanlagt ca 5 000 medlemmar i Malmö stad. (Bild: Karin Rogius)

Kalendarium Visa hela kalendern

MÅNDAG 18 SEPTEMBER

Arbetsmiljöforum 18 september

Dialog om arbetsmiljön i Malmö stad
Pelarrummet, Stadshusets konferenscenter 13:15 - 16:00