Representanter i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Representation i kommuncentrala samverkans- och arbetsgrupper

Publicerad: Fredag 13 dec 2013

Senast uppdaterad: Måndag 16 maj 2016

Kommuncentral samverkansgrupp (KCS):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR), Katrin Skatt Gåvertsson (SSR) och 
Åsa Jarlstam (Jusek)
Ersättare: Sara Svanlund (LR), Hanna Ljungberg (SSR) och Johnny Funch (Jusek)

Protokoll från kommuncentral samverkan (KCS) finner du här!

Partssammansatt grupp för uppföljning av samverkansavtalet (PSG):
Ordinarie: Sara Svanlund (LR) och Billy Nielsen (Jusek))
Ersättare: Catharina Niwhede (LR) och Jan Lanzow Nilsson (SSR)

Arbetstidsgruppen (ATG):
Ordinarie: Catharina Niwhede (LR) och Birgitta Schöld (SSR) 

Arbetsmiljöprocessgruppen:
Ordinarie: Hanna Ljungberg (SSR) och Sabina Bellanius (LR)
Ersättare: Johnny Funch (Jusek)