Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, chefer, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer i Malmö stad.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Fredag 9 sep 2016

Vi är partipolitiskt obundna och tar ställning i de frågor som rör våra medlemmars anställning, arbetsmiljö, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Nyckelord i förbundets värdegrund är profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. I Malmö stad har vi drygt 1 300 medlemmar och är därmed det näst största Sacoförbundet i staden.

Styrelsen
Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande
Mikael Toresson, vice ordförande
Birgitta Bengtsson, kassör
Annelie Olsson, ledamot
Katrin Håkansson, ledamot
Emma Josefsson, ledamot
Roland Heller, ledamot
Annelie Olsson, ledamot
Emma Eriksson Berglund, ledamot
Emelie Johansson, ledamot
Märta Sörenson, ledamot
Birgitta Sköld, ledamot

Adjungerade till styrelsen är:
Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud
Lena Vallin, facklig sekreterare
Stefan Andersson, facklig sekreterare