Saco på förvaltningarna

I alla Malmö stads förvaltningar finns medlemmar från Sacos förbund och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas en Sacoföreningen. Sacoföreningens främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Publicerad: Torsdag 5 dec 2013

Senast uppdaterad: Torsdag 14 jul 2016

 

Sacoförening Ordförande/ Kontaktperson    
Fastighetskontoret Christian Röder
Fritidsförvaltningen Johanna Wikelo
Förskoleförvaltningen Daniela Musazzi
Gatukontoret Johan Edgren
Grundskoleförvaltningen Sara Svanlund
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Catharina Niwhede
Kulturförvaltningen (Kulturkansliet) Märta Lünnér
Kulturförvaltningen
(Malmö stadsbibliotek)
Marita Wästerfors
Kulturförvaltningen
(Malmö Museér)
Patrik Nilsson
Miljöförvaltningen Martin Dahl
Serviceförvaltningen Daniel Antonson
Sociala resursförvaltningen Emma Borglund
Stadskontoret Harald Nilsson
Stadsbyggnadskontoret Stefana Nyberg
Stadsområde Innerstaden Martin Facks
Stadsområde Norr Kristina Lindelöf
Stadsområde Söder Ellen Falk
Stadsområde Väster Lina Svärd
Stadsområde Öster Billy Nielsen
Stadsrevisionen

Olof Hammar