Saco på förvaltningarna

I alla Malmö stads förvaltningar finns medlemmar från Sacos förbund och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas en Sacoföreningen. Sacoföreningens främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Måndag 19 jun 2017

 

Sacoförening

Ordförande/Kontaktperson

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Hanna Ljungberg

Fastighetskontoret

Torbjörn   Håkansson

Fritidsförvaltningen

Johanna Wikelo

Funktionsstödsförvaltningen

Pia Stalbohm

Förskoleförvaltningen

Sara Ek

Gatukontoret

Johan Edgren

Grundskoleförvaltningen

Lina Svanbrink

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Catharina   Niwhede

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Ann Hedman

Kulturförvaltningen (Kulturkansliet)

Nina Vilnegård

Kulturförvaltningen (Malmö Stadsbibliotek)

Marita   Wästerfors

Kulturförvaltningen (Malmö Museér)

Patrik Nilsson

Miljöförvaltningen

Rasmus Fredriksson

Serviceförvaltningen

Daniel   Antonson

Stadskontoret

Harald Nilsson

Stadsbyggnadskontoret

Stefana Nyberg

Stadsrevisionen

Vakant