Om oss

Vi är Sacorådet Region Halland 2015-2016

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan i Region Halland.

Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Kontakt

Saco expedition finns på två orter, Halmstad och Varberg. Expeditionerna har ingen regelrätt öppettid, utan boka besök vid behov.

Adresser:

Fackliga expeditionerna/Saco
Vapnöhöjden vid Halmstad sjukhus
Nymansgatan 14
301 85 Halmstad
Tel: 035-13 13 38

Fackliga expeditionerna/Saco
Hallands sjukhus Varberg 4D
Box 510
432 81 Varberg

Ordförande Milene Svanå, Naturvetarna.
Mobil: 072-98 50 324.
E-postadress: milene.svana@regionhalland.se

Akademikerförbundet-SSR: Marie Beijerstam-Lönnberg

Civilekonomerna: Åsa-Maria Petersson

DIK: Daniel Borgman

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter: Marie Johansson, Inger Johansson

Jusek: Mats Emanuelsson

Fysioterapeuterna: Anna Franzén, Pia Nilsson

Lärarnas Riksförbund: Dragica Grahovac

Naturvetarna: Milene Svanå, Anders Askerlund

SRAT: Birgitta Kollar

Sveriges Farmaceutförbund: kontaktperson finns

Sveriges Ingenjörer: John Gabrielsson

Sveriges Psykologförbund: Bernt Karlsson

Sveriges Skolledarförbund: kontaktperson finns

Sveriges Tandläkarförbund/ Tjänstetandläkarna: Stefan Nordström

Sveriges Universitetslärarförbund: Vakant