Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Sacorådet Region Halland 2014

Sacorådets motto är sedan 2012
"Saco ser – Syns, Erbjuder, Rekryterar"

Verksamhetsplanen följer mottot:

Syns

 • kommunicera till/mellan förbunden om aktuella frågor
 • utskick av enklare nyhetsbrev varje månad
 • representation i centrala samverkan och dess arbetsgrupper
 • månadsmöten med förhandlingschef
 • extern websida "vårt skyltfönster"

Erbjuder

 • rådsmöte varje månad ger kontakt och delaktighet
 • träffar för fackliga företrädare - nätverk
 • utbildningsdag för skyddsombud
 • delaktighet genom egen samarbetsplats på intranätet

Rekryterar

 • rekrytera och utbilda fackliga företrädare
 • rekryterar för representation i samtliga samverkansgrupper
 • verkar för skyddsombud på arbetsplatsen
 • studieresa