Aktuellt {from} {to} av 19

Ny överenskommelse minskar risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-12-22

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjligheter till tidig lokal omställning, för att minska...

Avtalsrörelsen 2017

2016-12-20

SKL överlämnade dokumentet Mål och Inriktning, Avtal 2017 – Lön och anställningsvillkor för en vässad välfärd.

Ny överenskommelse om familjeskydd

2016-10-27

AkademikerAlliansen har den 24 oktober träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevandepension) för de arbetstagare som...

Handbok för Sacoråd

2016-10-21

En vägledning för dig som företräderakademiker inom kommuner och landsting

Friska arbetsplatser för alla åldrar

2016-09-09

Ett seminarium för förtroendevalda samt skyddsombud inom kommun och landsting

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

2016-09-01

Nu är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning klar!

Regeringen tar tillbaka sitt förslag om Hälsoväxling

2016-08-24

Regeringen överlämnar till oss parter att arbeta med frågan att få ner sjuktalen för långtidssjukskrivna.

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

2016-08-19

Idag överlämnar AkademikerAlliansen tillsammans med SKL och övriga arbetstagarorganisationerna en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för...

Ge arbetsmiljöarbetet ett lyft med partsgemensam utbildning

2016-07-19

Med Suntarbetslivs nya arbetsmiljöutbildning får chefer och skyddsombud en gemensam bas.

Nio minuter om studentmedarbetare!

2016-05-09

De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär betydande möjligheter. Ett sätt för arbetsgivare att visa upp jobben och sektorn är att...

Informationspaket från Suntarbetsliv

2016-04-27

Ny arbetsmiljöutbildning

Pluggjobb i DN

2016-02-25

Webbsidan pluggjobb.se ska locka studenter till en karriär inom välfärdssektorn. Bakom projektet står flera arbetsgivarorganisationer och...

Ny mötesplats för studenter och arbetsgivare inom offentlig sektor!

2015-11-26

Att anställa en studentmedarbetare är ett sätt för kommuner och landsting att underlätta kommande generationsskiften. Studenterna får å sin sida...

Föräldraledighet och den framtida pensionen

2014-12-18

Föräldraledighet, deltidsarbete och VAB påverkar pensionen. Den som har kollektivavtal har i allmänhet ett bättre skydd, men även med ett bra avtal...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-17

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt...

Chefens roll i lönebildningen

2014-09-29

I broschyren – Chefens roll i lönebildningen – presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om...

Nu får anställda inom kommuner och landsting rätt att flytta pensionskapitalet

2014-08-28

Från den 1 september får de anställda som omfattas av de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL, liksom AKAP-KL, PFA 98 och PFA01 rätt att flytta...

Tungan rätt i mun om arbetsgivaren erbjuder byte av pensionsplan

2014-02-20

Från årsskiftet går det även att på kommunal sektor byta tjänstepensionsplan. Detta efter ikraftträdandet av nya avtalet AKAP-KL. Som förhandlare...

Tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå ställer krav

2014-01-28

Den 24 november 2013 skrev SKL och Arbetsgivarverket på SvD Brännpunkt om lönebildning.

Visa fler