Välkommen till oss!

Akademikerföreningen vid Magle är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. Akademikerföreningen representerar Saco i olika samverkansforum, handlägger förhandlingar, anordnar utbildning och arbetar med informationsspridning.