Anlitandeformer

Publicerad: Torsdag 14 apr 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 14 apr 2016

  • AF anser att all personal på Scania ska omfattas av kollektivavtal

Inhyrd personal ska omfattas av kollektivavtal eller ha villkor som är jämförbara med de kollektivavtalade. Scanias fackliga organisationer ska ges möjlighet att ta del av dessa villkor.

  •  AF anser att mängden samt kompetensnivån hos den inhyrda personalen ska linjera med bolagets behov av flexibilitet och kompetens

Tjänstemän på Scania i Sverige är till 19 % inhyrd personal. Mängden resurskonsulter ska vara tydligare kopplad till bolagets verkliga behov av flexibilitet och kompetenskonsulter ska nyttjas där företaget har ett kortsiktigt behov. Behovet av flexibilitet och extern kompetens ska utvärderas och kontinuerligt fastställas i samråd mellan bolaget och de fackliga organisationerna.

  •  AF anser att konsultuppdrag skall tidsbegränsas

AF anser att Scanias nyttjande av konsulter främst skall begränsas till de fall då företaget har ett stort behov av flexibilitet, alternativt med kort varsel behöver förstärka ett kompetensområde. Vid ett långsiktigt behov skall egen personal kompetensutvecklas alternativt rekryteras. I de fall konsulter har uppdrag på Scania längre än 18 månader, skall varje undantag förhandlas med de fackliga parterna.