Lön

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 11 mar 2015

  • AF anser att lönebildningen ska vara en tydlig och transparent process genom hela företaget

Ett fortsatt införande av processlöneavtal där lönesättningen är delegerad i hela chefsledet ner till gruppchefsnivå.

  • AF anser att lönebildningen ska baseras på prestation

Det ska finna en tydlig koppling mellan arbetsprestation och lön. Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att förbättra sin löneutveckling genom att de får en tydlig motivering till kriterierna för lönesättningen.

  • AF anser att det ska finnas tydliga karriärvägar ur ett löneperspektiv

De karriärvägar som finns på Scania bör tydliggöras ytterligare och standardiseras inom företaget. Lönerna på de olika karriärernas positioner ska kunna jämföras.

  • AF anser att Scania ska ha ett konkurrenskraftigt relativt löneläge

För att uppmuntra och locka akademiskt utbildade att både söka sig till och stanna på Scania bör Scania ligga över medel.

  • AF anser att det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten utan att förlora fortsatt föräldralön

Rätten till föräldralön ska inte försvinna om föräldraledigheten avbryts under de första månaderna.