Rehabilitering

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 11 mar 2015

  • AF anser att anställningsskyddet ska säkerställas i rehabprocessen

Arbetsgivaren har ett ansvar för att anställda med nedsatt arbetsförmåga ska kunna återgå till eller vara kvar i arbete. AF har en viktig roll i att stötta berörda medlemmar i rehabiliteringsarbetet och se till att Scania tar sitt ansvar enligt gällande rehabiliteringsprocess. För att kunna bevaka frågan anser AF att det är viktigt med en tydlig och transparent rehabprocess som medlemmarna känner till.