VW/MAN

Publicerad: Tisdag 10 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 9 jun 2016

  • AF arbetar aktivt för att avtalet mellan Scaniafacken och VW efterlevs

För att bibehålla Scanias modulära koncept krävs områdeskunskap, tvärfunktionellt arbete och en förståelse för helheten. AF anser att det är av högsta vikt att vi i strävan att finna synergier inom VW-gruppen inte mister grunderna i Scanias affärsmodell. AF anser även att det är av stor vikt att Scanias huvudkontor fortsättningsvis är placerat i Södertälje.