Samverkansorganet Saco-S Af

Samverkansorganet Saco-S Arbetsförmedlingen samordnar med arbetsgivarpart i myndighetsfrågor, deltar vid myndighetssamverkan och samordnar avdelningsordföranden.

Saco-s Arbetsförmedlingen består av 5 representanter: ordförande, vice ordförande samt 3 ledamöter. Under verksamhetsåret juli 2016 - juni 2017 ser styrelsen ut enlig nedan:

Ordförande Christer Gustafsson
Vice ordförande Helén Justegård
Sekreterare Catarina Backgård
Kassör Anders Jansson
Ledamot Lars-Johan Eklund