Avdelningsombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika avdelningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Måndag 25 apr 2016

Avdelningsombud

Anna Nordesjö, Norra regionen, tel. 5556

Sadreddin Behzadmehr, Norra regionen, tel. 5156

Novica Matic, Östra regionen, e-post: novica.matic@spsm.se

Annalena Jonsson, Mellersta regionen, tel 6855

AnnBrith Labraaten, Västra regionen, tel 5294

Johanna Ovesen Ericsson, Västra regionen, e-post: johanna.ovesen-ericsson@spsm.se

Katarina Ekelund, Västra regionen, tel 5588

Ingrid Mauritsson, Södra regionen, tel. 5501

Johanna Hansson, Södra regionen, e-post: johanna.hansson@spsm.se

Anna Liljestrand, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5349

Jari Linikko, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5460

Malou Nordlöf Ekström, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5062

Staffan Holmberg, Läromedelsavdelningen, tel. 5376

Merja Mustonen Prim, Läromedelavdelningen, tel. 5701

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Katarina Miiros, Stabsavdelningen (i avvaktan på nytt ombud), tel 5052

Arbetsmiljöombud

Anna Nordesjö, Specialpedagogiskt stöd, Norra regionen, tel. 5556

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Magdalena Näsström, Hällsboskolan Umeå, Norra regionen, tel. 5484

Gamileh Nilsson, Hällsbo Stockholm, Östra regionen, tel. 5667

Jenny Ryttervik, Manillaskolan, Östra regionen, e-post: jenny.ryttervik@spsm.se

Ida Eriksson, Resurscenter tal och språk, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5748

Anders Nilsson, Resurscenter syn, Stockholm, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5111

Anna-Karin Vallstedt, Ekeskolan, Mellersta regionen, tel. 5244