Avdelningsombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika avdelningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 18 maj 2017

Avdelningsombud

Anna Nordesjö, Norra regionen, tel. 5556

Sadreddin Behzadmehr, Norra regionen, tel. 5156

Klas Hjelte, Norra regionen, 5785

Vakant, Östra regionen

Mattias Eriksson, Östra regionen, tel. 5366 

Frida Karlsson, Östra regionen, 5525

Annalena Jonsson, Mellersta regionen, tel 6855

Jenny Ahinko, Mellersta regionen, tel. 6856

AnnBrith Labraaten, Västra regionen, 5294

Katarina Ekelund, Västra regionen, tel. 5588

Ingrid Mauritsson, Södra regionen, tel. 5501

Lina Maxedius, Södra regionen, tel. 6671

Anna Liljestrand, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5349

Monica Thomsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5351

Malou Nordlöf Ekström, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5062

Staffan Holmberg, Läromedelsavdelningen, tel. 5376

Lotta Larsson, Läromedelsavdelningen, tel. 5354

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Monica Thomsson, Stabsavdelnignen. tel. 5351

Kristina Vilhelmsson. Stabsavdelningen. tel. 5166

 

Arbetsmiljöombud

Anne-lie Nilsson, Statsbidragsavdelningen, tel. 6068

Magdalena Näsström, Hällsboskolan Umeå, Norra regionen, tel. 5484

Gamileh Nilsson, Hällsboskolan Stockholm, Östra regionen, tel. 5667

Jenny Ryttervik, Manillaskolan, Östra regionen, e-post: jenny.ryttervik@spsm.se

Anders Nilsson, Resurscenter syn, Stockholm, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5111

Anna-Karin Vallstedt, Ekeskolan, Mellersta regionen, tel. 5244

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen, tel 5617