Organisation

Publicerad: Torsdag 3 apr 2014

Senast uppdaterad: Fredag 11 dec 2015

Styrelsen

Sacostyrelsen vid LTU består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen har även möjlighet att adjungera ledamöter.

På årsmötet väljs ordförande på ett år och ledamöterna på två år. Sacostyrelsen eftersträvar en jämn könsfördelning med ledamöter från olika Sacoförbund.

Valberedningen:

  Esa Vuorinen ank. 1149

  Tore Ärlemalm ank. 2097

  Mats Danielsson ank. 1873