Saco och Saco-s

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 22 jun 2017

Fackliga frågor och löner och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som är medlem. Saco-S består av över 86 000 medlemmar och är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Är du Saco-medlem och anställd vid Göteborgs universitet tillhör du per automatik Saco-S. Det är vi på Saco-S rådet som representerar dig på din arbetsplats. Mer information om Saco hittar du via den här länken.

SULF
Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) är det förbundet inom Saco som organiserar mest medlemmar på universitet och högskolor i Sverige. SULF är därför kontaktförbundet vid Göteborgs universitet. Mer information om kontaktförbundets roll och uppgifter hittar du via länken här.

SULF logga