Stadgar {from} {to} av 42

Vanliga frågor

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtalvid Göteborgs universitet?</strong> <br />Lönesättande samtalen sker under oktober - december måndad....

Protokoll Saco-S styrelsen 2015

2015-06-09

<p>Protokoll 2015 06&nbsp;</p>

Årsmöteshandlingar 2015

2015-05-25

Välkomna på vårt årsmöte den 27 maj kl 15.30 i Saco-S lokaler på Karl Gustavsgatan 12 B i Göteborg.

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco och Saco-s

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/e9a1b13ffb744eedbf6cff7e79c319b3.aspx" height="110" width="80" /><br />Maria Nordqvist<br />031-786 10 45<br /><a...

Universitetsbiblioteket

2015-05-05

<p>Merja Nurkkala Karlsson<br /><a href="mailto:merja.nurkkala@rheuma.gu.se">merja.nurkkala@rheuma.gu.se</a></p>

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><strong><img alt="" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /><br /></strong>Maja Pelling <br />031-786 11...

Sahlgrenska Akademin

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /></p> <p>Maja Pelling<br />031-786&nbsp;11 65<br /><a...

Naturvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson <br />031-786 19 89 <br /><a...

Konstnärliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/5e9c551926be418bbd002351893bce54.aspx" height="110" width="80" /><br />Catrine&nbsp; Forssén<br />031-786 27 69<br /><a...

Humanistiska fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/34ecd242338b42ac9b563f16b2593e11.aspx" height="110" width="80" /><br />Mikael Brisslert<br />031-786 4393 <br /><a...

Handelshögskolan

2015-05-05

<p>Erik Pålsson<br />0709-52 28 75<br /><a href="mailto:erik.palsson@gu.se">erik.palsson@gu.se</a>&nbsp;</p>

Gemensamma förvaltningen

2015-05-05

<p>&nbsp;<img alt="" src="/link/b420e6f5abac44ad88fd1cc5e91cfd85.aspx" height="110" width="80" /></p> <p>Catrine Folcker <br />031-786 27 68 eller...

Saco bevakar

2015-05-05

Vi på Saco-S vid Göteborgs universitet bevakar dina intressen som medlem, anställd vid Göteborgs universitet.

Löneförhandlingar

2015-05-05

Från och med 2016 är lönesättande samtal förhandlingsmodell vid Göteborgs universitet. Det innebär att du i dialog med din chef kommer överens om...

Visa fler