Aktuella avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Publicerad: Fredag 10 apr 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 27 maj 2015

Centrala ramavtal

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T):

Centrala avtal: 

Allmänna löne- och förmånsavtalet, Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T):
Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Det centrala arbetstidsavtalet för lärare finns i bilaga 5 i Villkorsavtal-T. Bestämmelserna i det centrala avtalet kan emellertid ersättas av lokala arbetstidsavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning för adjungerade lärare

Trygghetsavtalet (TA)

Lokala avtal:

Alfa GU finns i pfd här

GU:s arbetstidsavtalet för lärare (Alfa GU bil.4) finns i pdf här

Anställningsordningen för lärare vid GU finns i pdf här