Löneförhandlingar

Här hittar du allt du behöver veta om löneförhandlingar. Från och med 2016 är lönesättande samtal förhandlingsmodell vid GU.

Från och med 1 januari 2016 blir grundmodellen för lönesättning lönesättande samtal i enlighet med det centrala löneavtalet, RALS-T 2010. Enligt detta avtal räcker det om en av parterna vill ha lönesättande samtal för att detta skall införas på lärosätet och arbetsgivarsidan vid Göteborgs universitet har beslutat att införa lönesättande samtal. 

Som med alla modeller finns det för- och nackdelar. Fördelar är att det lönesättande samtalet möjliggör för den enskilde att mer direkt påverka sin lön. Lön sätts så att säga på den nivån där de största kunskaperna om verksamheten och arbetstagarens del i verksamheten finns, dvs mellan lönesättande chef och arbetstagare. I den traditionella förhandlingsmodellen hamnar ofta vi fackliga för långt ifrån er medlemmar och har för lite kunskap och information om era prestationer. En möjlig nackdel med modellen lönesättande samtal är att bägge parter, lönesättande chef och anställd, måste ha tillräckliga kunskaper om lönebildning och löneutveckling. Detta kan samtidigt vändas till en fördel om båda parter är insatta i förutsättningarna och grunderna för lönesättningen.

Vi förtroendevalda inom Saco-S vid Göteborgs universitet tror att det finns förutsättningar för att lönesättande samtal som lönerevisionsmodell på sikt kan komma att fungera mycket bra. Det innebär att vi får andra ingångar att diskutera lönepolitik med arbetsgivaren på flera nivåer i systemet. Vår roll som facklig organisation handlar om att garantera en så rättvis lönesättningsprocess som möjligt. Detta innefattar bland annat att förhandla fram ett GU-gemensamt löneavtal som fastställer villkoren för de lönesättande samtalen. En annan viktig del som vi bevakar är hur parterna skall hantera de situationer som uppstår när en enskild medarbetare inte kommer överens med sin chef i det lönesättande samtalet. I sådana situationer kommer Saco-S som facklig organisation in och ger stöd. Saco-S har möjlighet att ta över ”samtalet” och ärendet vidare i en central facklig förhandling. Dessutom har du som Saco-S-medlem rätt att tacka nej till modellen med lönesättande samtal.

Det är dock viktigt att vara medveten om att modellen ställer krav på först och främst cheferna. Dessa måste vara tydliga i sin kommunikation med personalen och i utvecklingssamtalet lägga grunden för det lönesättande samtalet. Det lönesättande samtalet måste upplevas som trovärdigt och baserat på individens prestationer i förhållande till lönekriterier och de mål som stipulerades i utvecklingssamtalet. Vi går in i denna modell med noggrann uppföljning och kontroll och vill samtidigt ge tid för verksamheten och våra medlemmar att lära sig processen.

Här finner en pressentationomlönesättande samtal samt lite tipps på hur du kan förbereda dig.

Du kanske vill veta hur din lön ligger i relation till andra inom högskolesektorn med samma eller liknande titel/arbetsuppgifter? Då ska du gå in på Sacos lönestatistik- Saco Lönesök.