Vanliga frågor?

Publicerad: Måndag 19 sep 2016

Senast uppdaterad: Måndag 19 sep 2016

När sker lönesättande samtalvid GU?

Lönesättande samtalen sker under oktober - december måndad. Revisionsdatum är 1 oktober, och är den dag nya lön börjar gälla. 

Vem meddelar dig om ny lön?

Ny lön kommer du och lönesättande chef fram till gemensamt under det lönesättande samtalet. Chefen ska även ge dig motiven till den nya lönesättningen.

Vad gör facket?

Facket bevakar och är inne i lönebildningsarbetet på många olika sett. Bland annat är vi med och utvärderar och analyserar lönesättningsmodellen så att den fungerar enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och personalorganisationerna. 

Sjlävklart är vi även med och utvärderar lönerevisionens utfall.

En annan mycket viktig uppgift är att föra en dialog med arbetsgivaren om hur lönebildningen ska ske och se ut på arbetsplatsen samt hur lönebildningen ska se ut framöver. Dessutom diskuterar vi med arbetsgivaren om hur lönekriterier bör se ut vid GU.

Sist men inte minst  ger vi  stöd och hjälp till dig att förbereda ditt lönesättande samtal. Samt hjälpa till om det uppstått oenigheter.

Många av våra medlemmar hör av sig till oss om hur löneutveckligen ser ut samt vad som är ett medelpåslag. 

Detta är frågor som vi i facket tyvärr har svårt att besvara. Er egen löneutveckling känner ni bäst till själva då ni vet vad ni fått i lön de senaste åren. 

Vi har inga siffror som talar om vad man borde få i löneutfall, då vi har sifferlösa avtal. Dock följer avtalsvärdet de övriga riktvärdena i samhället vad som är rimlig löneökning. 

Det finns inte heller någta individgarantier om vad man som enskild individ har rätt att få i löneökning. Din löneökning ska däremot kopplas till det du prestrerat under året kopplat mot verksamhetens mål. Vi kan däremot hjälpa till med att ta fram statistik per fakultet och olika anställningar.