Lönesättande samtal

från och med 2016 gäller lönesättande samtal för alla Saco-s medlemmar vid GU. Har du frågor om lönesättande samtal eller vill ha stöd och hjälp inför ditt lönesättande samtal så kontakta oss.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2015

Senast uppdaterad: Måndag 19 sep 2016

Lönesättande samtal innebär egentligen att du i dialog med din lönesättandechef kommer överens om ny lön.  Vid Göteborgs Universitet tillämpar vi en modell där du träffar din lönesättande chef i två samtal. Första samtalet diskuteras ditt bidrag till verksamheten och dess mål. din bild och chefens bild ska helst överensstämma. Viktigt att tänka på är att diskussionen är saklig och fokuserar på dina arbtsuppgifter och bidrag till verksamheten. Samtal 2 är det samtal där ni kommer överens om ny lön. Här kan du framföra vad du anser är rimlig lön för ditt arbete. Samt få argumenten för hur chefen ser på din lön. Viktigt är även att du får veta hur kan påverka din lön framöver.

Om du och chefen inte kommer överens om ny lön ska du inte heller skriva under det nya förslaget på lön. Vid oenighet regleras lönen mellan arbetsgivare och det lokala facket. Det viktigt att du kontaktar oss och talar om varför ni ej är överens. 

Saco-s information om  lönesättande samtal finner du här.