Vad händer med lönesättande under 2016?

Saco-S centralt har beslutat att undantaget som finns idag när det gäller sättet att löneförhandla vid universitet och högskolor kommer att tas bort.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 5 maj 2015

Det betyder att vi på lokal nivå måste anpassa oss till det och ändra vår löneförhandlingsmodell. Under kommande år fram till 2016 kommer det att ske en försöksverksamhet gällande lönesättande samtal. Till en början kommer några enstaka institutioner och avdelningar kommer att testa den verksamheten. Vilka som blir berörda vet vi inte ännu. Vi kommer att kontakta alla berörda medlemmar i god tid och erbjuda utbildning i lönesättande samtal.