Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalavdelningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalavdelningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

ÅRMÖTE 2017 GENOMFÖRT

16 medlemmar i Sveriges Ingenjörer vid Linköpings universitet deltog på årsmötet tisdagen den 10 januari på Campus Valla.

Vi tackar Per Ask, IMT som varit fackligt aktiv i många år, senast i vår valberedning.

Sen hälsar vi Peter Hult, IMT och Joakim Wren, IEI välkomna som nya ledamöter i lokalavdelningens styrelse.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.