Nyheter {from} {to} av 20

Ny ersättare i LSG på IKK

2017-01-15

Vid årsskiftet har Saco ny ersättare i LSG på IKK.

Årsmöte Saco-S-rådet vid LiU den 2 februari 2017

2017-01-12

Terminen börjar med årets höjdpunkt, d.v.s. årsmötet inom Saco-S-rådet 2017.

New salary deal has been signed

2016-12-19

On the 6th December, LiU's Saco-S representatives and Linköping University signed an agreement regarding new pay deals for all university employees...

Nytt löneavtal är klart

2016-12-19

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 6 december 2016 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner...

SACO kommenterar forskningsproppen

2016-12-08

Det finns många viktiga och intressanta resonemang i forskningspropositionen som visar att regeringen är medveten om högskolans problem. Det...

Brev till rektor vid LiU rörande ny webb

2016-11-11

Saco-S vid LiU har skickat ett brev till LiU:s rektor Helen Dannetun om hur vi ser på samarbetet kring framtagandet av den nya LiU-webben

Informationsträff med SPV och Pensionsmyndigheten

2016-10-14

Informationsträff i Norrköping 24 november om allmän pension och tjänstepension för statligt anställda. Du får en övergripande bild över vilka...

Ny ersättare i LSG på IMT

2016-08-25

Vi hälsar Anna Holm välkommen som Saco-s ersättare i LSG på IMT.

Lönerevisionen 2016

2016-06-22

I höst inleds förhandlingarna avseende nya löner som ska gälla från och med den 1 oktober 2016.

Salary revision 2016

2016-06-22

This autumn it's time to negotiate new salaries for our members, which will come into effect on 1st October 2016.

Lokalt avtal om ersättning till tjänsteman i beredskap (TIB) och beredskap i IT (BIT)

2016-06-21

Nytt tecknat lokalt avtal finns att hitta under "Råd & stöd" och "Lagar och avtal".

Nytt LiU-Villkorsavtal-T

2016-02-15

Nyligen har Saco-S, OFR, SEKO och LiU kommit överens om en ny version av LiU-Villkorsavtal-T

Årsmöte genomfört med intressant föredrag om hur universiteten borde fungera, ledas och finansieras i framtiden

2016-02-04

Saco-S-rådets årsmöte 2016 genomfördes den 4 februari. Som avslutning fick vi höra ett intressant föredrag av SULF:s förbundsordförande Mats Ericson

Avtal om lokala omställningsmedel tecknat vid LiU

2016-01-25

Saco-S, OFR, SEKO och LiU har den 25 januari knutit ett avtal om lokala omställningsmedel.

Årsmöte i Saco-S-rådet vid LiU den 4 februari

2016-01-14

Alla Saco-medlemmar vid LiU hjärtligt välkomna till årsmöte

Hur gick löneförhandlingarna för Saco vid LiU för olika kategorier av anställa?

2016-01-04

Nu finns statistik sammanställd från löneförhandlingarna 2015

Nytt löneavtal är klart

2015-12-11

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 8 december och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för...

New salary deal is signed

2015-12-11

Saco-S and at LiU and Linköping University has recently (8-th of December) signed an agreement – based on the central deal called RALS-T - about...

Nytt pensionsavtal för unga akademiker i staten

2015-10-30

Saco-S centralt har förhandlat fram det bästa premiebestämda avtalet på arbetsmarknaden. Vi har genom det nya avtalet tagit ansvar för kommande...

Nytt arbetstidsavtal för TA-personal vid IDA, IEI, MFK och UF

2015-09-01

Den 31 augusti 2015 har Saco-S, OFR och SEKO vid LiU skrivit under ett nytt arbetstidsavtal för administrativ och teknisk personal vid IDA, IEI,...

Visa fler