Löneenkät

En förutsättning för att de fackliga löneförhandlarna ska kunna göra ett bra jobb är att de får underlag från de anställda som är missnöjda med sin lön. Alla som önskar påverka sin lön ombeds därför besvara en enkel löneenkät där man beskriver vilken lön man önskar samt de motiv man önskar framhålla. Observera att den information du skickar till din närmaste chef inte på något sätt når de fackliga företrädarna!

Publicerad: Lördag 17 okt 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 22 jun 2016

Den aktuella enkäten finns i PDF-format eller som Word-format och ska skickas in via e-post senast 15 september 2016 till någon av löneförhandlarna: