Välkommen till Saco-S i Polisen!

USA:s president på besök i Sverige 2014. På bilden ser du en av myndighetens akademiker som ger råd och stöd till den operativa polisledningen. Många svåra beslut: Hur kan vi säkerställa opinionsyttringar utan att säkerheten äventyras? Och vad säger egentligen lagen: Får de amerikanska livvakterna ta in sina vapen hur som helst i vårt land? Akademiker är en viktig kategori av polisanställda.

Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten/Kommunikationsavdelningen