Saco-S

Vi jobbar för akademiker i staten

Arbetet är en stor del av ditt liv. Att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb är grundläggande. Men det behövs någon som ser till att du har riktigt bra villkor och arbetar för en utveckling av arbetslivet. Det gör vi! Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker.

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 86 000 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. 

En webbplats från Saco