Om oss

Presentation av styrelsen.

Publicerad: Onsdag 13 maj 2015

Senast uppdaterad: Fredag 3 feb 2017

Styrelsen för Saco-SB består av en ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen finns representerad både i kommunhuset vid Bagges torg och på Hedeforsvägen i Stenkullen. Under verksamhetsåret 2016-2017 består den av följande:

Ordförande

Christina Wetterlundh

 

 

Christina Wetterlundh
Naturvetarna
VA-ingenjör
VA-enheten
Hedeforsvägen

tel: 0302-52 12 67
sms: 072-201 74 18
 

Ledamot

Martin Jönsson

Ledamot

Karin Honkanen

Martin Jönsson
Sveriges ingenjörer
Processingenjör
VA-enheten
Hedeforsvägen

tel: 0302-52 13 91
sms: 0708-25 19 11
martin.jonsson@lerum.se

Karin Honkanen (föräldraledig)
Naturvetarna
Miljöinspektör
Miljöenheten
Bagges torg

tel: 0302-52 11 59
sms: 0761-29 53 20
karin.honkanen@lerum.se

 Suppleant

 

 Suppleant

Vakant

Rebecca Greek
Sveriges ingenjörer
Trafikingenjör
Projektenheten
Bagges torg

tel: 0302-52 14 95
sms: 0725-22 16 90Utöver styrelsen finns det dessutom ett ett skyddsombud som för närvarande är:

Skyddsombud

 

Susanne Rosqvist
Sveriges ingenjörer
Mark- och exploateringsingenjör
Bagges torg

tel: 0302-52 14 44
sms: 0708-25 19 55
susanne.rosqvist@lerum.se