Kontakt

Publicerad: Tisdag 4 feb 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 20 okt 2016

Sacorådets expedition:

Järnvägsgatan 16 b 703 62 Örebro
Exp 019-602 03 35, Fax 019-213 04

Ordförande: Eva Holmberg
Telefon: 019-602 03 35 eller 070-322 03 35

Vice ordförande: Vakant

Samordnande huvudskyddsombud: Eva Holmberg
Telefon: 019-602 03 35 eller 070-322 03 35

saco@regionorebrolan.se